Serving in God's house August 19th & 20th

ELDERS:

5:30 PM - fred goltermann

8:00 AM -  doug timmermann

10:30 AM - ernie mcgee

 

SR. USHERS

8:00 AM - dennis german

              tyler grimm

10:30 AM - julie bartels

               nathan nesler

                   

JR. USHERS:

8:00 AM - tanner grimm

                

10:30 AM - colin nesler

              keenan flint

 

ACOLYTES:

8:00 AM - christine venditti

10:30 AM - mckenzie tomlinson

 

Reader:

8:00 AM - jill boehmer

 

GREETERS:

8:00 AM - bill schlieben

10:30 AM - julie bartels

 

AV TECHS:

5:30 pM -  deb humeniak

8:00 AM -  trudy schlieben

10:30 AM - jeff bartels

 

COUNTING: warren & marian nesler

 

 

Serving in God's house August 26th & 27th

ELDERS:

5:30 PM - jeff bartels

8:00 AM - gary hawkins

10:30 AM - vernon haish

SR. USHERS

8:00 AM - lorene mcintyre

              shayne zietnek

10:30 AM - mike ross

               john richardson

                   

JR. USHERS:

8:00 AM - jadon zientek

                

10:30 AM - alex dynek

               bennett franson

 

ACOLYTES:

8:00 AM - ethan zientek

10:30 AM - aiden awe

 

Reader:

8:00 AM - eileen fode

 

GREETERS:

8:00 AM - lorene mcintyre

10:30 AM - teresa haish

 

AV TECHS:

8:00 AM - doug timmermann

10:30 AM - jack richardson

 

COUNTING: mackenzie young & karlie fisher